Stadtratskollegium 2004–2009

Konstituierende Sitzung des Gemeinderates am 5. Mai 2004

Bürgermeister Dr. Heinz Schaden (SPÖ)

Bürgermeister-Stellvertreter Ing. Dr. Josef Huber (SPÖ)
Bürgermeister-Stellvertreter DDr. Karl Gollegger (ÖVP) (bis 15. 12. 2004)
Bürgermeister-Stellvertreter Dipl.-Ing. Harald Preuner (ÖVP) (ab 15. 12. 2004)

Stadtrat Dr. Martin Panosch (SPÖ)
Stadtrat Johann Padutsch (BL)